Prior information notice: Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření - I. etapa

Prior information notice information

Registration number in VVZ: 644009
Date sent: 09.08.2016
Publication date: 10.08.2016

Contracting authority

  • Official name: Česká republika - Ministerstvo financí
  • CRN: 00006947
  • Postal address:
    Letenská 525/15
    118 10 Praha 1 - Malá strana
  • Name of the department: MF - Odbor realizace ekologických závazků
prior information notice state published

Forms to prior information notice

URL addresses

Follow-up procurement procedure