Veřejná zakázka: „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření – I. Etapa“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1731
Systémové číslo: P16V00000451
Evidenční číslo zadavatele: MF-27725/2016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 644009
Na základě předběžného oznámení:
Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření - I. etapa
Počátek běhu lhůt: 16.09.2016
Nabídku podat do: 28.02.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření – I. Etapa“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření – I. Etapa.“
Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci Projekt č.35/3 na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření – I. Etapa, Technická specifikace - Projektová dokumentace; DIAMO s.p., o.z. ODRA, listopad 2015“, která tvoří přílohu této zadávací dokumentace.
Projekt je zaměřen na bezpečnostní vyhodnocení I. Etapy - 15 hlavních důlních děl (HDD) v ostravské dílčí pánvi z hlediska stability zásypů jámových stvolů a účinnosti odplyňovacích systémů, které jsou součástí technického řešení likvidace těchto důlních děl. V minulosti zlikvidovaná hlavní důlní díla, likvidovaná po roce 1946, jsou situována v intravilánu města Ostravy a mohou představovat reálné nebezpečí v době, kdy bude rozhodnuto o ukončení čerpání důlních vod v ostravské dílčí pánvi.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
 • IČO: 00006947
 • Poštovní adresa:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Název oddělení: MF - Odbor realizace ekologických závazků
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508241

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Letenská 15
118 10 Praha 1

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků