Veřejná zakázka: „Přeložka Vesnického potoka – prodloužení přeložky“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1602
Systémové číslo: P16V00000322
Evidenční číslo zadavatele: MF-14893/2016/4501
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 637010
Na základě předběžného oznámení:
„Přeložka Vesnického potoka – prodloužení přeložky“
Počátek běhu lhůt: 31.05.2016
Nabídku podat do: 23.06.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Přeložka Vesnického potoka – prodloužení přeložky“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace „Přeložka Vesnického potoka – prodloužení přeložky“ zpracované společností Vodohospodářské projekty Teplice spol. s r.o., Poštovní 3115, 415 01 Teplice, listopad 2015.

Předmětem plnění jsou práce směřující ke zkapacitnění a zatěsnění stávajícího koryta vodního toku Vesnický potok. Jedná se o práce v délce 212,20 m, resp. 215,00 m včetně napojení na stávající kamenné koryto. Tento úsek stávajícího toku slouží jako bezpečnostní přepad v současnosti zatrubněné části toku. Voda nad kapacitou stávajícího zatrubnění (ocelové potrubí DN700) přepadá přes stávající přelivnou hranu u vtokového objektu zatrubnění a je následně sváděna předmětným úsekem toku (navrženým k rekonstrukci) do v současné době již rekonstruované části koryta Vesnického potoka. Tento stávající úsek toku je nekapacitní a netěsný. Zasakující voda z tohoto stávajícího koryta způsobuje stabilitní problémy severozápadních svahů lomu ČSA. Protože je stávající koryto od doby výstavby těsnící stěny a s tím souvisejícího zatrubnění (cca rok 1987) využíváno jen sporadicky (při vyšších průtocích), je značně zaneseno. Blíže v ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
 • IČO: 00006947
 • Poštovní adresa:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Název oddělení: MF - Odbor realizace ekologických závazků
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508241

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna zadavatele, umístěna v sídle zadavatele, Letenská 525/15, 118 10 Praha 1, v mezipatře budovy B, vpravo, v místnosti č. 97.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky