Public contract: „Revitalizace centra městského obvodu Svinov u ZŠ Bílovecká 1 za účelem odstranění negativních vlivů důlní činnosti z minulosti“

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 1611
System number: P16V00000331
Contracting authority registration number: MF – 20652/2016/4501
Under the Act: no. 137/2006 Coll.
Registration number in VVZ: 639992
Upon prior information notice:
„Revitalizace centra městského obvodu Svinov u ZŠ Bílovecká 1 za účelem odstranění negativních vlivů důlní činnosti z minulosti“
Date of start: 12.07.2016
Tender submit to: 11.08.2016 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: „Revitalizace centra městského obvodu Svinov u ZŠ Bílovecká 1 za účelem odstranění negativních vlivů důlní činnosti z minulosti“
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle projektové dokumentace stavby „Revitalizace centra městského obvodu Svinov u ZŠ Bílovecká 1 za účelem odstranění negativních vlivů důlní činnosti z minulosti“ zpracované společností Projekt 2010 s.r.o., se sídlem Ruská 398/43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 48391531.

Předmětem této zakázky není stavební objekt SO C 401 Veřejné osvětlení. Jakékoliv údaje o tomto stavebním objektu v projektové dokumentaci jsou pro zpracování nabídky irelevantní. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb tento stavební objekt neobsahuje.

Stavba řeší rekonstrukci stávající kanalizace v ul. Bílovecká a v ul. Polanecká, přepojení stávajících domovních přípojek, odvodnění nádvoří a zřízení parkovacích míst na nádvoří mezi ZŠ Bílovecká 1 a domem č.p. 68. Kanalizace v předmětných ulicích jsou zborcené
a části stok jsou v protispádu.

Stavba obsahuje následující stavební objekty:
SO C 101 Parkoviště
SO C 101 Oprava chodníků a sjezdu
SO C 300 Rekonstrukce kanalizace v ul. Bílovecká
SO C 301 Rekonstrukce kanalizace v ul. Polanecká
SO C 302 Kanalizační přípojky

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Česká republika - Ministerstvo financí
 • CRN: 00006947
 • Postal address:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Name of the department: MF - Odbor realizace ekologických závazků
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 508241

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
Letenská 15
118 10 Praha 1

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance