Veřejná zakázka: „Revitalizace centra městského obvodu Svinov u ZŠ Bílovecká 1 za účelem odstranění negativních vlivů důlní činnosti z minulosti“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1611
Systémové číslo: P16V00000331
Evidenční číslo zadavatele: MF – 20652/2016/4501
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 639992
Na základě předběžného oznámení:
„Revitalizace centra městského obvodu Svinov u ZŠ Bílovecká 1 za účelem odstranění negativních vlivů důlní činnosti z minulosti“
Počátek běhu lhůt: 12.07.2016
Nabídku podat do: 11.08.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Revitalizace centra městského obvodu Svinov u ZŠ Bílovecká 1 za účelem odstranění negativních vlivů důlní činnosti z minulosti“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle projektové dokumentace stavby „Revitalizace centra městského obvodu Svinov u ZŠ Bílovecká 1 za účelem odstranění negativních vlivů důlní činnosti z minulosti“ zpracované společností Projekt 2010 s.r.o., se sídlem Ruská 398/43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 48391531.

Předmětem této zakázky není stavební objekt SO C 401 Veřejné osvětlení. Jakékoliv údaje o tomto stavebním objektu v projektové dokumentaci jsou pro zpracování nabídky irelevantní. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb tento stavební objekt neobsahuje.

Stavba řeší rekonstrukci stávající kanalizace v ul. Bílovecká a v ul. Polanecká, přepojení stávajících domovních přípojek, odvodnění nádvoří a zřízení parkovacích míst na nádvoří mezi ZŠ Bílovecká 1 a domem č.p. 68. Kanalizace v předmětných ulicích jsou zborcené
a části stok jsou v protispádu.

Stavba obsahuje následující stavební objekty:
SO C 101 Parkoviště
SO C 101 Oprava chodníků a sjezdu
SO C 300 Rekonstrukce kanalizace v ul. Bílovecká
SO C 301 Rekonstrukce kanalizace v ul. Polanecká
SO C 302 Kanalizační přípojky

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
 • IČO: 00006947
 • Poštovní adresa:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Název oddělení: MF - Odbor realizace ekologických závazků
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508241

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Letenská 15
118 10 Praha 1

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky