Public contract: Supervize nad realizací zakázky Obnovení silnice III/2565 Most - Mariánské Radčice

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 1615
System number: P16V00000335
Contracting authority registration number: 10557/2016
Under the Act: no. 137/2006 Coll.
Registration number in VVZ: 636447
Upon prior information notice:
Supervize nad realizací zakázky Obnovení silnice III/2565 Most - Mariánské Radčice
Date of start: 09.06.2016
Tender submit to: 02.08.2016 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Supervize nad realizací zakázky Obnovení silnice III/2565 Most - Mariánské Radčice
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem bude odborný dohled nad zajištěním potřebné kvality prací při optimálním vynaložení nákladů v souladu s realizační smlouvou, realizačním projektem nápravných opatření a stanoviskem správního orgánu. Hlavním aspektem supervizní činnosti je prověřování účelnosti vynakládaných finančních prostředků v průběhu realizace vlastních stavebních prací v závislosti na postupu výstavby.
Činnost supervize bude soustředěna zejména na:
- průběžnou fyzickou kontrolu plnění a sledování efektivity vynakládaných prostředků v průběhu prací,
- kontrolu projektové dokumentace zpracovávané v průběhu prací,
- kontrolu a hodnocení všech vykazovaných nákladů a výstupových údajů (dílčí etapové zprávy, návrhy na změny a doplňky projektu dodavatele, finální závěrečná zpráva),
- kontrolu dodržování podmínek uvedených v příslušných rozhodnutích Českého báňského úřadu a ostatních orgánů státní správy,
- fyzickou kontrolu prací v terénu,
- kontrolu dokladované kvality díla,
- etapové vyhodnocování vývoje prací a dokládání průběžných etapových zpráv o supervizní činnosti,
- zabezpečení zpětné vazby pro včasné zjišťování problémů a přípravu návrhů opravných opatření,
- aktivní účast na kontrolních dnech konaných na stavbě a v případě potřeby na fakturačních dnech,
- zpracování závěrečné zprávy o výsledcích supervizní činnosti se závěry a doporučeními.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Česká republika - Ministerstvo financí
 • CRN: 00006947
 • Postal address:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Name of the department: MF - Odbor realizace ekologických závazků
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 508241

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
Letenská 15
118 10 Praha 1

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance