Public contract: „Realizace doprůzkumu a pilotního pokusu na lokalitě Břeclav – Poštorná společnosti Fosfa a. s.“

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 1652
System number: P16V00000372
Contracting authority registration number: MF-4670/2016/45
Under the Act: no. 137/2006 Coll.
Registration number in VVZ: 631766
Upon prior information notice:
„Realizace doprůzkumu a pilotního pokusu na lokalitě Břeclav – Poštorná společnosti FOSFA a.s.“
Date of start: 02.07.2016
Tender submit to: 01.09.2016 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: „Realizace doprůzkumu a pilotního pokusu na lokalitě Břeclav – Poštorná společnosti Fosfa a. s.“
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností podle prováděcího projektu prací „Podklady pro výběrové řízení na dodavatele doprůzkumu a pilotního pokusu na lokalitě Břeclav–Poštovná společnosti FOSFA a.s.“ zpracované společností MEGA a.s., v září 2015.

Cílem prací je:
- získat dostatek detailních informací o lokalizaci ohnisek kontaminace v areálu závodu i v oblasti mezi závodem a odlehčovacím ramenem Dyje tak, aby mohla být v maximální možné míře eliminována sekundární mobilizace kontaminantů z ohnisek,
- ověřit efektivnost a použitelnost aplikace hydroxidu vápenatého do horninového prostředí pro imobilizaci ohnisek na základě pilotního pokusu,
- získat na základě provedeného průzkumu a pilotního pokusu dostatečné a úplné podklady pro finální návrh intenzifikace sanačního zásahu, který povede ke splnění podmínek příslušného Rozhodnutí ČIŽP a především k definitivnímu zamezení šíření kontaminace k povrchovému toku i po ukončení sanačního čerpání.
Předmět veřejné zakázky zahrnuje následující rozsah prací:
- doplňkový průzkum kontaminace (vrtné práce, odběry vzorků a laboratorní analýzy),
- pilotní test aplikace hydroxidu vápenatého (vybudování monitorovacích vrtů, odběry
a analýzy vzorků, aplikace činidla),
- vyhodnocení prací (geochemické modelování, matematické modelování, závěrečná zpráva).

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Česká republika - Ministerstvo financí
 • CRN: 00006947
 • Postal address:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Name of the department: MF - Odbor realizace ekologických závazků
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 508241

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
Letenská 15
118 10 Praha 1

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance