Veřejná zakázka: „Realizace doprůzkumu a pilotního pokusu na lokalitě Břeclav – Poštorná společnosti Fosfa a. s.“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1652
Systémové číslo: P16V00000372
Evidenční číslo zadavatele: MF-4670/2016/45
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 631766
Na základě předběžného oznámení:
„Realizace doprůzkumu a pilotního pokusu na lokalitě Břeclav – Poštorná společnosti FOSFA a.s.“
Počátek běhu lhůt: 02.07.2016
Nabídku podat do: 01.09.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Realizace doprůzkumu a pilotního pokusu na lokalitě Břeclav – Poštorná společnosti Fosfa a. s.“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností podle prováděcího projektu prací „Podklady pro výběrové řízení na dodavatele doprůzkumu a pilotního pokusu na lokalitě Břeclav–Poštovná společnosti FOSFA a.s.“ zpracované společností MEGA a.s., v září 2015.

Cílem prací je:
- získat dostatek detailních informací o lokalizaci ohnisek kontaminace v areálu závodu i v oblasti mezi závodem a odlehčovacím ramenem Dyje tak, aby mohla být v maximální možné míře eliminována sekundární mobilizace kontaminantů z ohnisek,
- ověřit efektivnost a použitelnost aplikace hydroxidu vápenatého do horninového prostředí pro imobilizaci ohnisek na základě pilotního pokusu,
- získat na základě provedeného průzkumu a pilotního pokusu dostatečné a úplné podklady pro finální návrh intenzifikace sanačního zásahu, který povede ke splnění podmínek příslušného Rozhodnutí ČIŽP a především k definitivnímu zamezení šíření kontaminace k povrchovému toku i po ukončení sanačního čerpání.
Předmět veřejné zakázky zahrnuje následující rozsah prací:
- doplňkový průzkum kontaminace (vrtné práce, odběry vzorků a laboratorní analýzy),
- pilotní test aplikace hydroxidu vápenatého (vybudování monitorovacích vrtů, odběry
a analýzy vzorků, aplikace činidla),
- vyhodnocení prací (geochemické modelování, matematické modelování, závěrečná zpráva).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
 • IČO: 00006947
 • Poštovní adresa:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Název oddělení: MF - Odbor realizace ekologických závazků
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508241

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Letenská 15
118 10 Praha 1

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky