Veřejná zakázka: Supervize ES č. 254/12 pro rok 2018 - Zahlazování následků hornické činnosti, likvidace těžby a úpravy uranu v oblasti Stráž pod Ralskem, DIAMO s. p.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2235
Systémové číslo VZ: P17V00000395
Evidenční číslo zadavatele: MF-26644/2017/4501
Datum zahájení: 11.10.2017
Nabídku podat do: 01.11.2017 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Supervize ES č. 254/12 pro rok 2018 - Zahlazování následků hornické činnosti, likvidace těžby a úpravy uranu v oblasti Stráž pod Ralskem, DIAMO s. p.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zakázka je zadávána v rámci procesu odstraňování starých ekologických zátěží na základě uzavřené ekologické smlouvy č. 0254/12.
Předmětem plnění je zajištění supervizního dohledu pro rok 2018 na činnosti spojené s realizací akcí na odstranění ekologických škod po těžbě uranu ve státním podniku DIAMO, oblast Stráž pod Ralskem.
Hlavní náplní supervizních prací bude zejména:
-kontrola prací dodavatele a jejich soulad s platnou a odsouhlasenou projektovou dokumentací,
-kontrola dodržování odsouhlaseného harmonogramu prací,
-kontrola fakturačních dokladů dodavatele,
-kontrola dodržování platné legislativy,
-posuzování předkládaných zpráv dodavatele,
-posuzování předkládaných úprav stávajících platných projektů,
-posuzování nových projektů,
-účast na fakturačních a kontrolních dnech.
Rozsah plnění je vymezen položkovým rozpočtem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
 • IČO: 00006947
 • Poštovní adresa:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Název oddělení: MF - Odbor realizace ekologických závazků
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508241

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky