Veřejná zakázka: Zajištění podpory provozu a rozvoje IS ARES

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2386
Systémové číslo VZ: P17V00000546
Evidenční číslo zadavatele: MF 33344/2017/6602
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-006767
Datum zahájení: 28.02.2018
Nabídku podat do: 05.04.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění podpory provozu a rozvoje IS ARES
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění podpory provozu stávajícího IS ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) a rozvoje IS ARES na 18 měsíců v dále specifikovaném rozsahu:
- podpora datové aktualizace IS ARES
- podpora provozu webové prezentace IS ARES ve veřejné i neveřejné části
- správa, podpora a údržba aplikací tvořících IS ARES
- podpora provozních pracovníků objednatele a řešení chybových stavů
- zajištění podpory hot-line
- testovací a pilotní zpracování v rámci vývoje IS ARES
- přechody mezi platformami, reinstalace při výměnách HW
- změny aplikací na základě změn ve zdrojích dat
- podpora zálohování, obnovy a archivace dat
- rozvoj systému v návaznosti na legislativní změny nebo v souvislosti
s uživatelskými požadavku (max. rozsah rozvoje 75 MD)
- předání podpory
- převzetí podpory.
Předmět plnění je podrobně popsán v Příloze č. 1 Závazného návrhu smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
 • IČO: 00006947
 • Poštovní adresa:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Název oddělení: MF - Veřejné zakázky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508241

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky