Veřejná zakázka: „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 2453
Systémové číslo VZ: P18V00000036
Evidenční číslo zadavatele: 1414/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-005546
Datum zahájení: 15.02.2018
Nabídku podat do: 05.06.2018 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace opatření (stavebních objektů) v lokalitě Hlučínského jezera a jeho okolí, jejichž cílem je zejm. zajištění protipovodňové ochrany řešeného území a s tím související zajištění ochrany osob a majetku, to vše s dopadem rovněž na ostravskou aglomeraci, a jeho vyčlenění z aktivní zóny záplavového území.
Cílem prací odstranění negativních následků těžby štěrkopísku v řešené lokalitě vč. blízké ostravské aglomerace, konkrétně:
- zajištění protipovodňové ochrany,
- vyčlenění lokality z aktivní zóny záplavového území a tím
umožnění dalšího rozvoje této lokality,
- rekonstrukce funkčních objektů Hlučínského jezera a jejich
dimenzování na bezpečné převedení průtoku
- revitalizace bývalého dobývacího prostoru štěrkopísku
- odstranění starých ekologických škod
- obnova a vybudování komunikací souvisejících s ostatními
realizovanými opatřeními
- obnova přirozeného vodního režimu
- obnova krajiny a zeleně

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
 • IČO: 00006947
 • Poštovní adresa:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Název oddělení: MF - Odbor realizace ekologických závazků
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508241

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků