Veřejná zakázka: Oprava kanalizace ulice Harantova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2654
Systémové číslo VZ: P18V00000240
Evidenční číslo zadavatele: MF-10708/2018/4501
Datum zahájení: 14.05.2018
Nabídku podat do: 04.06.2018 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava kanalizace ulice Harantova
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zakázka je zadávána v rámci procesu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních společností v souvislosti s restrukturalizací hutnictví a procesu revitalizace ve vymezeném území Moravskoslezského kraje.
Předmětem plnění jsou stavební práce - oprava kanalizace ulice Harantova v Ostravě v rozsahu dle projektové dokumentace a výkazu výměr.
Předmětem plnění je oprava stávající kanalizace spočívající v bezvýkopové sanaci stávajícího betonového potrubí DN 600, délka opravy 241,7 m. Současně dojde ke zrušení stávající souběžné nefunkční stoky DN 500/750 v části ulice Harantova v délce cca 118,2 m, s jejím zaplněním popílko-cementovou směsí, včetně 4 ks šachet.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
 • IČO: 00006947
 • Poštovní adresa:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Název oddělení: MF - Odbor realizace ekologických závazků
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508241

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky