Veřejná zakázka: Rozšíření SAN switchů II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3282
Systémové číslo: P20V00000031
Evidenční číslo zadavatele: VZ2020016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-008894
Datum zahájení: 11.03.2020
Nabídku podat do: 14.04.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozšíření SAN switchů II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření 4 kusů stávajících switchů Hitachi Brocade 6520 o 48 portů každý, a to dodáním 4 kusů licencí
„Hitachi Brocade 6520 - Full Ports on Demand license - additional 48 port upgrade license“ a 192 kusů originálních 16 GB Multimode SFP
modulů pro switch Hitachi Brocade 6520 od výrobce switche včetně provedení aktivace licencí u výrobce Hitachi Vantara pomocí účtu
Zadavatele a jejich vložení do swichů a instalace SFP modulů a zprovoznění rozšíření jako celku bez přerušení provozu a dostupnosti
switchů. Předmětem veřejné zakázky je také zajištění podpory rozšíření v souladu s podporou od stávajícího poskytovatele podpory
předmětných switchů do 29.6.2024 včetně podpory výrobce Hitachi Vantara. Zadavatel, připouští variantní splnění předmětu veřejné
zakázky, kdy zadavatel požaduje dodání 4 (čtyř) kusů FC SAN switchů OEM Brocade 6520, kdy všechny budou vyhovovat požadavkům dle čl. 3.1.1 Dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 250 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
 • IČO: 03630919
 • Poštovní adresa:
  Na Vápence 915/14
  130 00 Praha 3 - Žižkov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 520646

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky