Veřejná zakázka: Pořízení a implementace HR systému

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3393
Systémové číslo: P20V00000142
Evidenční číslo zadavatele: STC/607/FÚ/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.08.2020
Nabídku podat do: 11.09.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení a implementace HR systému
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele dodat softwarové řešení HR systému (tzv. personální systém pro řízení lidských zdrojů), které bude splňovat:
a) požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 1 návrhu smlouvy (příloha č. 1 ZD);
b) specifikaci uvedenou dodavatelem v příloze č. 2 návrhu smlouvy.
(výše a dále jen „HR systém“)

Součástí předmětu této veřejné zakázky je:
1. provedení předimplementační analýzy;
2. dodávka časově a místně neomezené hromadné licence (tzv. multilicence) HR systému;
3. implementace agend (pojem agenda chápe Zadavatel jako množinu business aktivit v dané oblasti (například personální evidence, zpracování mezd, organizace společnosti, docházka, apod.) Mzdy a Docházka do testovacího prostředí a následně produkčního prostředí včetně uvedení do produkčního provozu;
4. implementace zbývajících agend (např. Zaměstnanecký portál, Obědy, Personalistika a vzdělávání, Sestavy, …) do testovacího prostředí a následně produkčního prostředí včetně uvedení do produkčního provozu;
5. poskytování záručního servisu HR systému po dobu sjednané záruční doby v délce 2 let;
6. poskytování provozní podpory HR systému včetně poskytování nových verzí HR systému (např. z důvodu legislativních změn) po dobu v délce 5 let;
7. služby spočívající v poskytování záručního servisu HR systému v délce 2 let a provozní podpory HR systému v délce 5 let;
8. poskytování ad hoc služeb v rámci provozní podpory HR systému (dále také jako „ad hoc služby“).

Rozsah jednotlivých dílčích částí a Fází předmětu plnění je podrobně uveden v příloze č. 1 ZD.

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „POŘÍZENÍ VÝROBNÍHO A PERSONÁLNÍHO SYSTÉMU A DMS PRO STÁTNÍ TISKÁRNU CENIN STÁTNÍ PODNIK“, CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006532, spolufinancovaného z 23. výzvy IROP.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
 • IČO: 00001279
 • Poštovní adresa:
  Růžová 943/6, 110 00 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 510276

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky