Public contract: Pořízení a implementace HR systému

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 3393
System number: P20V00000142
Contracting authority registration number: STC/607/FÚ/2020
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 26.08.2020
Tender submit to: 11.09.2020 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Pořízení a implementace HR systému
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele dodat softwarové řešení HR systému (tzv. personální systém pro řízení lidských zdrojů), které bude splňovat:
a) požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 1 návrhu smlouvy (příloha č. 1 ZD);
b) specifikaci uvedenou dodavatelem v příloze č. 2 návrhu smlouvy.
(výše a dále jen „HR systém“)

Součástí předmětu této veřejné zakázky je:
1. provedení předimplementační analýzy;
2. dodávka časově a místně neomezené hromadné licence (tzv. multilicence) HR systému;
3. implementace agend (pojem agenda chápe Zadavatel jako množinu business aktivit v dané oblasti (například personální evidence, zpracování mezd, organizace společnosti, docházka, apod.) Mzdy a Docházka do testovacího prostředí a následně produkčního prostředí včetně uvedení do produkčního provozu;
4. implementace zbývajících agend (např. Zaměstnanecký portál, Obědy, Personalistika a vzdělávání, Sestavy, …) do testovacího prostředí a následně produkčního prostředí včetně uvedení do produkčního provozu;
5. poskytování záručního servisu HR systému po dobu sjednané záruční doby v délce 2 let;
6. poskytování provozní podpory HR systému včetně poskytování nových verzí HR systému (např. z důvodu legislativních změn) po dobu v délce 5 let;
7. služby spočívající v poskytování záručního servisu HR systému v délce 2 let a provozní podpory HR systému v délce 5 let;
8. poskytování ad hoc služeb v rámci provozní podpory HR systému (dále také jako „ad hoc služby“).

Rozsah jednotlivých dílčích částí a Fází předmětu plnění je podrobně uveden v příloze č. 1 ZD.

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „POŘÍZENÍ VÝROBNÍHO A PERSONÁLNÍHO SYSTÉMU A DMS PRO STÁTNÍ TISKÁRNU CENIN STÁTNÍ PODNIK“, CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006532, spolufinancovaného z 23. výzvy IROP.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: 5 000 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Hlavní město Praha

Contracting authority

 • Official name: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
 • CRN: 00001279
 • Postal address:
  Růžová 943/6, 110 00 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 510276

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance