Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro stavební úpravy v objektu VZ I - přemístění výroby z objektu VZ III

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 3501
Systémové číslo: P21V00000019
Evidenční číslo zadavatele: STC/3051/ÚSPT/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.05.2021
Nabídku podat do: 25.05.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro stavební úpravy v objektu VZ I - přemístění výroby z objektu VZ III
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem a spočívá ve zpracování a/nebo poskytnutí níže uvedeného pro stavební úpravy související s přemístěním výrobního závodu III („VZ III“) do výrobního závodu VZ I („VZ I“) zadavatele (dále jen „stavba“):

a) projektové dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

b) komplexní inženýrské činnosti - služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, souhlasů a povolení tak, jak jsou blíže specifikovány v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této ZD (dále jen „smlouva“ nebo „návrh smlouvy“);

c) autorského dozoru tak, jak je blíže specifikován ve smlouvě (dále jen „AD“).
Detailní popis předmětu plnění a jeho rozsah je blíže specifikován ve smlouvě.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
 • IČO: 00001279
 • Poštovní adresa:
  Růžová 943/6, 110 00 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 510276

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy