Public contract: Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro stavební úpravy v objektu VZ I - přemístění výroby z objektu VZ III

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 3501
System number: P21V00000019
Contracting authority registration number: STC/3051/ÚSPT/2021
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 05.05.2021
Tender submit to: 25.05.2021 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro stavební úpravy v objektu VZ I - přemístění výroby z objektu VZ III
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem a spočívá ve zpracování a/nebo poskytnutí níže uvedeného pro stavební úpravy související s přemístěním výrobního závodu III („VZ III“) do výrobního závodu VZ I („VZ I“) zadavatele (dále jen „stavba“):

a) projektové dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

b) komplexní inženýrské činnosti - služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, souhlasů a povolení tak, jak jsou blíže specifikovány v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této ZD (dále jen „smlouva“ nebo „návrh smlouvy“);

c) autorského dozoru tak, jak je blíže specifikován ve smlouvě (dále jen „AD“).
Detailní popis předmětu plnění a jeho rozsah je blíže specifikován ve smlouvě.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: 4 000 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Hlavní město Praha

Contracting authority

 • Official name: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
 • CRN: 00001279
 • Postal address:
  Růžová 943/6, 110 00 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 510276

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses