Veřejná zakázka: DNS na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí – Výzva CS 2-2021

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 3529
Systémové číslo: P21V00000047
Evidenční číslo zadavatele: 26391/2021-900000-090
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-018121
Dynamický nákupní systém:
Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí
Datum zahájení: 19.05.2021
Nabídku podat do: 30.06.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: DNS na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí – Výzva CS 2-2021
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění VZ je nákup šesti Fibre Channel (FC) switchů stejné konfigurace včetně pětileté podpory výrobce těchto zařízení. Pořízené FC Switche budou zařazeny do existující Strorage Area Network (SAN) která je tvořena FC Switchi Brocade pořízenými v letech 2015-2017, kde bude část FC Switchů nahrazena pořizovanými FC Switchi. SAN infrastruktura Informačního centra CS jako taková tvoří klíčový prvek IT infrastruktury CS a zajišťuje propojení Centrálního diskového úložiště, virtualizační farmy jak v Primárním informačním centru („PIC“) , tak v Záložním informačním centru („ZIC“) a v neposlední řadě propojení SAN infrastruktury mezi oběma geograficky oddělenými centry. Spolehlivost, robustnost a dostatečná přenosová rychlost jsou zásadními pro zajištění jak interních aplikací CS, tak aplikací celního a daňového systému, z nichž některé jsou součástí KII. Z těchto důvodů je nezbytné zajistit 100 % kompatibilitu s existujícími FC Switchi používanými v SAN. Jednotlivé položky předmětu Veřejné zakázky včetně jejich technických podmínek jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 2 Výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
 • IČO: 00006947
 • Poštovní adresa:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Název oddělení: MF - Veřejné zakázky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508241

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků