Public contract: Systém chlazení pro laminátory Mühlbauer_znovuvyhlášení

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 3632
System number: P22V00000049
Contracting authority registration number: STC/009926/ÚSPT/2022
Date of commence: 29.07.2022
Tender submit to: 08.08.2022 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Systém chlazení pro laminátory Mühlbauer_znovuvyhlášení
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění této VZMR je závazek dodavatele provést dílo Systém chlazení pro laminátory Mühlbauer, včetně provedení souvisejících prací v souladu s přílohou č. 1 „Technická specifikace“ návrhu smlouvy a poskytování mimozáručního servisu. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 výzvy k podání nabídek.
Bližší podrobnosti předmětu této VZMR jsou uvedeny dále ve výzvě k podání nabídek, zejména v návrhu smlouvy.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
 • CRN: 00001279
 • Postal address:
  Růžová 943/6, 110 00 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 510276

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance