Public contract: Pojištění majetku, vozidel, odpovědnosti a služebních cest pro rok 2023 až 2026 (znovuvyhlášení)

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 3657
System number: P22V00000075
Contracting authority registration number: STC/14821/ÚSF/2022
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2022-047505
Date of commence: 21.11.2022
Tender submit to: 22.12.2022 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Pojištění majetku, vozidel, odpovědnosti a služebních cest pro rok 2023 až 2026 (znovuvyhlášení)
 • Type of public contract: Services
 • Contract is divided into lots (within one procurement procedure)

Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření pojistných smluv, a to konkrétně dle čl. 2.3 ZD. Poskytování služeb vzešlých z tohoto zadávacího řízení napomůže ochraně majetku zadavatele proti hrozícím rizikům a zajistí pokrytí případných škod způsobených při činnosti zadavatele. Cílem zadavatele je zajistit pojištění dle jeho aktuálních potřeb tak, aby byla zajištěna maximální efektivita vynaložených prostředků zadavatele.

Podrobný popis předmětu této veřejné zakázky a veškeré další věcné podmínky týkající se rozsahu a obsahu požadovaného plnění, včetně požadovaných pojistných částek a limitů pro jednotlivé druhy pojištění, jakož i veškeré požadavky zadavatele na příslušný druh pojištění včetně obchodních a platebních podmínek jsou přesně specifikované v ZD, a to především v technické specifikaci pojištění, která tvoří přílohu č. 1 ZD – „Komplexní pojistný program pro všechny části“ (dále také jen „KPP“) a v „Obchodních a platebních podmínkách pro všechny části“, které tvoří přílohu č. 2 ZD.

Tato veřejná zakázka je dle ustanovení § 101 zákona rozdělena na části, a to na:
1) Pojištění majetku, přerušení provozu, pojištění odpovědnosti podniku a zaměstnanců
2) Pojištění vozidel
3) Pojištění managementu – pojištění odpovědnosti statutárních orgánů
4) Cestovní pojištění

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny či některé části této veřejné zakázky, tedy případně i jen na jednu část této veřejné zakázky.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Státní tiskárna cenin, s.p.
 • CRN: 00001279
 • Postal address:
  Růžová 943/6
  110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 356596

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Contact

Lots of public contract

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses