Veřejná zakázka: Pojištění majetku, vozidel, odpovědnosti a služebních cest pro rok 2023 až 2026 (znovuvyhlášení)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3657
Systémové číslo: P22V00000075
Evidenční číslo zadavatele: STC/14821/ÚSF/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-047505
Datum zahájení: 21.11.2022
Nabídku podat do: 22.12.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pojištění majetku, vozidel, odpovědnosti a služebních cest pro rok 2023 až 2026 (znovuvyhlášení)
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření pojistných smluv, a to konkrétně dle čl. 2.3 ZD. Poskytování služeb vzešlých z tohoto zadávacího řízení napomůže ochraně majetku zadavatele proti hrozícím rizikům a zajistí pokrytí případných škod způsobených při činnosti zadavatele. Cílem zadavatele je zajistit pojištění dle jeho aktuálních potřeb tak, aby byla zajištěna maximální efektivita vynaložených prostředků zadavatele.

Podrobný popis předmětu této veřejné zakázky a veškeré další věcné podmínky týkající se rozsahu a obsahu požadovaného plnění, včetně požadovaných pojistných částek a limitů pro jednotlivé druhy pojištění, jakož i veškeré požadavky zadavatele na příslušný druh pojištění včetně obchodních a platebních podmínek jsou přesně specifikované v ZD, a to především v technické specifikaci pojištění, která tvoří přílohu č. 1 ZD – „Komplexní pojistný program pro všechny části“ (dále také jen „KPP“) a v „Obchodních a platebních podmínkách pro všechny části“, které tvoří přílohu č. 2 ZD.

Tato veřejná zakázka je dle ustanovení § 101 zákona rozdělena na části, a to na:
1) Pojištění majetku, přerušení provozu, pojištění odpovědnosti podniku a zaměstnanců
2) Pojištění vozidel
3) Pojištění managementu – pojištění odpovědnosti statutárních orgánů
4) Cestovní pojištění

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny či některé části této veřejné zakázky, tedy případně i jen na jednu část této veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Státní tiskárna cenin, s.p.
 • IČO: 00001279
 • Poštovní adresa:
  Růžová 943/6
  110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 356596

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy