Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3735
Systémové číslo: P23V00000064
Evidenční číslo zadavatele: STC/005129/ÚSPT/2023
Datum zahájení: 17.05.2023
Nabídku podat do: 01.06.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda na provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této VZMR je závazek dodavatele poskytnout následující předmět plnění:
1. provádění výchozích, pravidelných a mimořádných revizí a prohlídek elektrických rozvodů a elektroinstalací podle ČSN 33 1500, ČSN 33 1600 ed.2, ČSN 33 2000-6 ed.2 a souvisejících právních předpisů a čs. norem ve znění pozdějších předpisů ve všech objektech definovaných objednatelem včetně rozvoden, trafostanic, strojoven, hromosvodů, elektrických částí strojů, ručního nářadí a elektrických přenosných spotřebičů;
2. provádění servisu elektrických instalací současně s výkonem předmětu plnění podle odstavce 1 tohoto článku, a to zejména:
- okamžité zabezpečení havarijního stavu elektrické instalace,
- vyčištění a promazání elektrických rozvodnic,
- upevnění uvolněné elektrické výzbroje a krytů,
- dotažení nalezených uvolněných elektrických spojů v rozvaděčích;
3. vypracovávání zpráv o revizi (dále jen „revizní zpráva“) v souladu s ČSN 33 1500, ČSN 33 1600 ed.2, a souvisejícími právními předpisy a čs. normami ve znění pozdějších předpisů, jejich předávání v listinné a elektronické podobě zmocněnci objednatele pro jednání věcná a technická (vedoucímu oddělení energetiky) a vedení aktuální elektronické databáze všech platných revizních zpráv.

Předmět plnění je dále podrobně specifikován ve smlouvě, která tvoří přílohu č. 1 výzvy k podání nabídky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Státní tiskárna cenin, s.p.
 • IČO: 00001279
 • Poštovní adresa:
  Růžová 943/6
  110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 356596

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky