Veřejná zakázka: Security Design Software and Maintenance // Ceninový software a maintenance

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3758
Systémové číslo: P23V00000088
Evidenční číslo zadavatele: STC/007163/ÚSV/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.08.2023
Nabídku podat do: 21.08.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Security Design Software and Maintenance // Ceninový software a maintenance
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
A detailed technical specification outlined by the Contracting Authority and further definition of the subject of performance of this Public Contract is in the Draft Contract attached as Annex 1 hereof (hereinafter the “Draft Contract”) and is binding for Contractors in a full extent.


The subject matter of the Public Contract is a provision of:
a) security design software (hereinafter „SW“) including licences to this SW according to Article VIII Paragraph 1 of the Draft Contract, the minimum requirements for this SW are specified in Technical Specification which is Annex No. 1 to the Draft Contract;
b) installation of SW;
c) training:
d) warranty for SW:
e) maintenance of SW for 2 years and according to SW maintenance requirements which is an Annex No. 2 to the Draft Contract.


Podrobná technická specifikace nastíněná zadavatelem a bližší vymezení předmětu plnění této veřejné zakázky je v Návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 (dále jen „Návrh smlouvy“) a je pro dodavatele v plném rozsahu závazné.

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí:
a) ceninový software (dále jen „SW“) včetně licencí k tomuto SW dle čl. VIII odst. 1 Návrhu smlouvy, minimální požadavky na tento SW jsou uvedeny v Technické specifikaci, která je přílohou č. 1 Návrhu smlouvy;
b) instalace SW;
c) školení:
d) záruka na SW:
e) údržba SW po dobu 2 let a dle požadavků na údržbu SW, která je přílohou č. 2 návrhu smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Státní tiskárna cenin, s.p.
 • IČO: 00001279
 • Poštovní adresa:
  Růžová 943/6
  110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 356596

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky