Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy ve VZ I z důvodu přemístění výroby z objektu VZ III
Odesílatel Monika Řeháčková
Organizace odesílatele STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.03.2022 13:49:53
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace II.

Dobrý den,

dovolujeme si Vám zaslat Vysvětlení a změnu zadávací dokumentace II.

Upozorňujeme, že pro podání nabídky je nutné použít aktualizované přílohy tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace.

S pozdravem

Monika Řeháčková


Přílohy
- Vysvětlení a změna ZD II_signed.pdf (296.26 KB)
- Příloha č. 1 - Návrh smlouvy_rev16032022.docx (114.28 KB)
- Příloha č. 2-Soupis st.prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_16032022.xlsx (855.07 KB)