Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Administrativní zajištění pokračování projektu "Zavedení e-Customs - elektronické a harmonizované celnictví v EU"
small-scale public contract Awarded
Analýza elektronické spisové služby Celní správy České republiky vedené v samostatných evidencích dokumentů
small-scale public contract Awarded
Areál CS Jíloviště – celková rekonstrukce – PD + IČ II etapa
small-scale public contract Awarded
Automatické podavače vzorků
small-scale public contract Awarded
Balistické přilby pro speciální útvar Celní správy ČR
small-scale public contract Awarded
Centralizovaný nákup zemního plynu a elektrické energie na burzovním trhu pro Ministerstvo financí, GFŘ, GŘC a ÚZSVM
above-the-threshold Awarded
CÚ Kolín - vjezd do areálu
small-scale public contract Awarded
CÚ Sladkovského 37, Olomouc – parkoviště – PD a IČ
small-scale public contract Awarded
Databáze Magnusweb Inhouse
small-scale public contract Awarded
Destilační automat PAC
small-scale public contract Awarded
DMA 5000M s autosamplerem
small-scale public contract Awarded
Dodání energo - dispersního rtg. fluorescenčního spektrometru
small-scale public contract Awarded
Dodání kapalinového chromatografu HPLC včetně autosampleru a DAD detektoru
small-scale public contract Awarded
Dodání laboratorního analyzátoru pro stanovení teploty filtrovatelnosti
small-scale public contract Awarded
Dodání laboratorního hustoměru s autosamplerem a alkolyserem
small-scale public contract Awarded
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››