Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodání lepicí pásky s potiskem
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodání plynového chromatografu GC včetně plameno-ionizačního detektoru a autosampleru
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodání plynového chromatografu s detektory FID a ECD, autosampleru a řídící a vyhodnocovací jednotky včetně obslužného SW
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a provádění inženýrské činnosti
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávání ovoce a zeleniny pro ŠS CS Skočice
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka a instalace automatického mikrodestilačního přístroje ISL PMD 110
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka aktuálních licencí antivirového a antispamového produktu TrustPort Net Gateway
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka aktuálních licencí antivirového produktu F-SECURE
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka bund pro příslušníky Celní správy ČR
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka čepic a klobouků pro příslušníky Celní správy
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka databáze SNIF-NMR
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka hmotnostního spektrometru s plynovým chromatografem
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka odznaků na čepici a čepicových knoflíků pro CS
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka olověných plomb o průměru 10 mm dle PN 681-114
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka podložek hodnostního označení pro příslušníky Celní správy ČR
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016