Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace na lokalitách sever a jih společnosti KOLBENOVA CITY DEVELOPMENT, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace na lokalitě ČS PHM Benešov společnosti BENZINA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace na lokalitě ČS PHM Stod společnosti BENZINA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace na lokalitě Děčín společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace na lokalitě DS PHM Česká Ves společnosti BENZINA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace na lokalitě DS PHM Hradec Králové společnosti BENZINA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace na lokalitě DS PHM Liberec-Rochlice společnosti BENZINA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace na lokalitě DS PHM Žamberk společnosti BENZINA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace v areálu společnosti MOIS s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace v areálu společnosti Saft Ferak a.s. a dotčeném okolí
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace v areálu společnosti TATRA, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace ve společnosti PÉROVNA s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu na lokalitě dehtová laguna společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu na lokalitě Transformovna Čechy střed - Mochov společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu na lokalitě Transformovna Kolín východ (Zálabí) společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016