Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ochranné sanační čerpání drenážních vod skládek vápenných kalů společnosti UNIPETROL, a.s., závod Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno
Ochranné sanační čerpání III na lokalitě Dvorce 02 společnosti MORA MORAVIA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Ochranné sanační čerpání na lokalitě ČS PHM Pardubice-Chrudimská společnosti BENZINA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Ochranné sanační čerpání na lokalitě ČS PHM Přelouč společnosti BENZINA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava havarijního stavu kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno
Pásková knihovna
VZ malého rozsahu Zadáno
Pilotní provoz projektu Uniform User Management and Digital Signatures
VZ malého rozsahu Zadáno
Podpora komunikační infrastruktury a ICT CS na období 2009-2012.
nadlimitní Zadáno
Pojištění odpovědnosti za škodu
VZ malého rozsahu Zadáno
Pokračování supervize akce „Sanační čerpání pro zamezení šíření kontaminace podzemních vod z areálu koksovny Jan Šverma“
VZ malého rozsahu Zadáno
Ponožky
VZ malého rozsahu Zadáno
Poradenské služby
VZ malého rozsahu Zadáno
Poradenské služby
VZ malého rozsahu Zadáno
Poradenské služby
VZ malého rozsahu Zadáno
Pořízení nového programu AUTOPROVOZ
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016