Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování aktualizované analýzy rizika v areálu společnosti EVČ s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování aktualizované analýzy rizika v areálu společnosti Jihočeská plynárenská a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování aktualizované analýzy rizika v areálu společnosti Lučební závody Draslovka a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování aktualizované analýzy rizik provozu Chomutov společnosti ACTHERM, spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování dokumentace provedení "Disaster Recovery" pro systémy Active Directory, portál a Exchange provozovaných v prostředí CS
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování doplňku aktualizace analýzy rizika areálu společnosti ECOINVEST PŘÍBRAM, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování doplňku analýzy rizika na lokalitě DS PHM Šumperk společnosti BENZINA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace akce „Lučina, revitalizace toku po důlní činnosti ř. km 0,000 – 3,262, stavba č. 5657“
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace akce „Ostravice, ochranná hráz v ř. km 0,0 – 3,0, stavba č. 5659“
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace akce „Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě – Cyklostezka Dobřečov – Ferdinandov“
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace akce „Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě – Cyklostezka Rešov – Rešovské vodopády“
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace akce „Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě – Příprava průmyslové zóny“
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace akce „Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě – Revitalizace území po těžbě ve Skalách u Rýmařova v k.ú. Skály u Rýmařova“
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace akce „Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí - Revitalizace území Těrlické přehrady - Rekonstrukce mostu v Albrechticích“
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace akce „Sanace důlních škod na Bohumínské Stružce, Rychvaldský jez – trať ČD, km 4,595 – 10,530, stavba č. 5660“
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016