Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Datové propojení datových center Zeleneč a Na Vápence
nadlimitní Zadáno 25.03.2020 08.06.2020 09:00
Dodávka diskového pole
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2020 30.03.2020 11:00
Dynamický nákupní systém na kancelářskou techniku a zařízení - Výzva 1-2020
nadlimitní Zadáno 12.03.2020 24.03.2020 10:00
CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ VE 3. A 4. NP, ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V 5. NP A VELÍNU ČOV VE 2. PP VZ I
podlimitní Zadáno 12.03.2020 03.04.2020 09:00
Rozšíření SAN switchů II
nadlimitní Zadáno 11.03.2020 14.04.2020 10:00
Nákup SAN switchů
nadlimitní Zadáno 24.02.2020 26.03.2020 10:00
Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí - Výzva 5-2020
nadlimitní Zadáno 18.02.2020 03.03.2020 10:00
Činnosti podpory procesů správy uživatelů a aplikace Centrální správa uživatelů integrovaného informačního systému státní pokladny
nadlimitní Zadáno 12.02.2020 16.03.2020 10:00
Nákup malotraktoru s příslušenstvím II
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2020 18.02.2020 10:00
Dodávka svítidel v objektech SPCSS
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2020 19.02.2020 10:00
Dodávka služeb tvorby a správy Enterprise architektury
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2020 14.02.2020 10:00
Audit účetní závěrky a výroční zprávy za roky 2020 až 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2020 12.02.2020 11:00
Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí - Výzva 1-2020
nadlimitní Zadáno 31.01.2020 17.03.2020 10:00
Provedení předběžného inženýrskogeologického průzkumu pro NSTC
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2020 11.02.2020 10:00
Pravidelný servis chladících jednotek, zdrojů chladu a vzduchotechniky
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020 03.02.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016