Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Nákup serverových technologií na platformě x86
above-the-threshold Awarded 07.09.2015 09.12.2015 14:00
Tisk, kompletace a distribuce finančních daňových neplacených tiskopisů II.
above-the-threshold Awarded 04.09.2015 24.09.2015 10:00
Dodávky kancelářského papíru pro Fianční správu České republiky
above-the-threshold Awarded 03.09.2015 23.10.2015 10:00
Nákup serverů a počítačových sestav
small-scale public contract Awarded 03.09.2015
Nákup skenovacích zařízení, tiskáren a čteček čárových kódů - 1 část skenovací zařízení
small-scale public contract Awarded 02.09.2015
Nákup spotřebního materiálu pro tiskárny OKI
small-scale public contract Closed 28.08.2015 28.08.2015 08:00
Upgrade a rozšíření komponent Security Provider, Hermes a intranet portálu
small-scale public contract Awarded 21.08.2015
ADIS - Legislativní a procesní změny v roce 2015 a 2016
above-the-threshold Awarded 13.08.2015
Dodávka pevných policových regálů
above-the-threshold Awarded 13.08.2015 30.09.2015 10:00
Licence software pro správu virtualizované serverové infrastruktury
small-scale public contract Awarded 13.08.2015
Rozvoj a technická podpora Internet/Intranet aplikací
above-the-threshold Awarded 10.08.2015 25.08.2015 10:00
Rozvoj a technická podpora systémů spotřebních daní
above-the-threshold Awarded 10.08.2015 20.08.2015 10:00
Technická podpora AVIS
above-the-threshold Awarded 10.08.2015 19.08.2015 10:00
Rozvoj a technická podpora systému rizikové analýzy a Mezinárodních sankcí
above-the-threshold Awarded 06.08.2015 24.08.2015 10:00
Rozvoj a technická podpora systémů finančních modulů a spisové agendy
above-the-threshold Awarded 05.08.2015 31.08.2015 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016