Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Poskytování datových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF - v návaznosti na smlouvu č. 332/009-6/2012
above-the-threshold Awarded 22.03.2013 22.03.2013 00:00
Poskytování hlasových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF - v návaznosti na smlouvu č. 332/008-1/2012
above-the-threshold Awarded 22.03.2013 22.03.2013 00:00
Poskytování hlasových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF - v návaznosti na smlouvu č. 332/008-2/2012
above-the-threshold Awarded 22.03.2013 22.03.2013 00:00
Poskytování datových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF - v návaznosti na smlouvu č. 332/009-1/2012
above-the-threshold Awarded 21.03.2013 21.03.2013 00:00
Poskytování datových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF - v návaznosti na smlouvu č. 332/009-2/2012
above-the-threshold Awarded 21.03.2013 21.03.2013 00:00
Poskytování datových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF - v návaznosti na smlouvu č. 332/009-5/2012
above-the-threshold Awarded 21.03.2013 21.03.2013 00:00
Odstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti – protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě – Koblově proti stoletým průtokům ve vodním toku Odra
above-the-threshold Awarded 16.03.2013 16.05.2013 00:00
Projekt č. 35/7 - Likvidace hlubinného průzkumného vrtu na ropu a zemní plyn Lm – 1 Dolní Lomná
above-the-threshold Awarded 16.03.2013 23.05.2013 00:00
Servisní podpora prostředků Jednotného bezpečnostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7
below-the-threshold Awarded 14.03.2013 02.04.2013 00:00
Pojištění za škodu způsobenou provozem vozidel CS ČR.
above-the-threshold Awarded 27.02.2013 24.04.2013 10:00
„Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu MAGNETON a.s., Kroměříž - odstranění kontaminace nesaturované zóny a podzemních vod“
above-the-threshold Awarded 04.02.2013 12.02.2013 00:00
Dodávka tonerů.
above-the-threshold Awarded 29.01.2013 21.03.2013 10:00
Smlouva o servisní podpoře softwarových produktů.
below-the-threshold Awarded 22.01.2013
Úprava IS CEDR MF
above-the-threshold Awarded 02.01.2013 01.02.2013 00:00
Zajištění podpory produktů pro online šifrování dat
above-the-threshold Awarded 17.12.2012 29.01.2013 00:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016