Veřejná zakázka: Informační systém pro dohled nad hazardními hrami - JŘSU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2721
Systémové číslo: P18V00000307
Evidenční číslo zadavatele: MF-20033/2018/66
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-044118
Datum zahájení: 31.08.2018
Předběžnou nabídku podat do: 26.09.2018 10:00
Nabídku podat do: 26.09.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Informační systém pro dohled nad hazardními hrami - JŘSU
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je návrh, vývoj, dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami a dále následné zajištění podpory, údržby a rozvoje tohoto informačního systému, a to po dobu 5 let od dokončení díla. Součástí plnění jsou i služby, které budou čerpány na objednávku v závislosti na budoucí potřebě Ministerstva financí: a) změny díla s limitem 1000 člověkodnů po dobu trvání smlouvy, b) služby rozvoje s limitem 2000 člověkodnů po dobu trvání smlouvy. Dodavatel se zavazuje provést dílo ve třech etapách nejpozději do 17 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy na veřejnou zakázku.
Předmětem veřejné zakázky není dodávka hardware. Implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami bude provedena na hardware, který zajistí Zadavatel na vlastní náklady.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené výzvou
  Důvod použití jednacího řízení:
  Veřejná zakázka navazuje na zadávací řízení veřejné zakázky „Informační systém pro dohled nad hazardními hrami“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2018-011714, které bylo zrušeno podle § 127 odst. 1 Zákona. Podmínka použití jednacího řízení s uveřejněním je proto splněna na základě § 60 odst. 2 Zákona.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
 • IČO: 00006947
 • Poštovní adresa:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Název oddělení: MF - Veřejné zakázky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508241

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky