Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Dodávka portálového řešení CS - inteligentní elektronické formuláře.
below-the-threshold Awarded 06.09.2012 25.09.2012 12:00
Obuv pro příslušníky Celní správy.
below-the-threshold Awarded 06.09.2012 26.09.2012 12:00
Vývoj webových portálů a aplikačních SW pro Celní správu.
below-the-threshold Awarded 05.09.2012
Rozvoj systému Centrální registr subjektů
above-the-threshold Awarded 13.08.2012
Rozvoj systému Model exekucí a dražeb.
above-the-threshold Awarded 13.08.2012
Vývoj aplikačního SW pro Celní správu
above-the-threshold Awarded 13.08.2012
Systémová integrace a aplikační podpora provozu modulu evidenčních agend Informačního systému o majetku státu
above-the-threshold Awarded 10.08.2012
Dodání kapalinového chromatografu HPLC včetně autosampleru a DAD detektoru
below-the-threshold Awarded 30.07.2012 16.08.2012 12:00
Upgrade centrálních switchů.
above-the-threshold Awarded 25.07.2012 17.09.2012 12:00
Technická podpora centrálních serverů - ostatní pod číslem P12V00000036 (28212/2012)
below-the-threshold Awarded 20.07.2012
Technická podpora centrálních serverů,diskových polí a podpora centrálního zadávání dat.
below-the-threshold Awarded 18.07.2012
Modernizace CS-CDS
above-the-threshold Awarded 16.07.2012
Dodání hmotnostního detektoru pro systém GC Agilent 7890A
below-the-threshold Awarded 13.07.2012
Vývoj systému eSAT
above-the-threshold Awarded 11.07.2012
Rozvoj provozovaného IS Datový sklad Celní správy
above-the-threshold Awarded 04.07.2012
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016