Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní dodávka českých a zahraničních periodik v tištěné nebo elektronické formě
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2012 23.04.2012 00:00
Ověření využitelnosti Metody přípravy veřejných strategií na úrovni malých obcí, mikroregionů a MAS
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2012 18.04.2012 00:00
Rozvoj systému pro správu povolení zjednodušených postupů ZJP/ASEO.
nadlimitní Zadáno 26.03.2012
Rozvoj systému pro správu záruk GLZ/GMS
nadlimitní Zadáno 26.03.2012
Rozvoj systému SCÚ.
nadlimitní Zadáno 26.03.2012
Sanace a rekultivace svahu v rizikové oblasti nad starými důlními díly u severní hranice DP Tušimice
nadlimitní Zadáno 23.03.2012 17.05.2012 00:00
Sanace bývalé stáčírny živic - lokalita Dvůr Králové nad Labem - společnosti M-SILNICE a.s.
nadlimitní Zadáno 23.03.2012 12.06.2012 00:00
VUAB Pharma a.s. ROZTOKY u PRAHY sanace starých ekologických zátěží
nadlimitní Zadáno 22.03.2012 24.05.2012 00:00
Odborné služby IT specialistů v rámci implementace IISSP
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2012 20.03.2012 00:00
Revitalizace (sanace) okolí Slezskoostravského hradu v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti a příprava území pro volnočasové aktivity
nadlimitní Zadáno 20.03.2012 26.04.2012 00:00
Sanace plochy se starou zátěží životního prostředí (deponie TKO) v provozovně Rašeliny a.s. v Plané u Českých Budějovic
nadlimitní Zadáno 20.03.2012 10.05.2012 00:00
Technická podpora k provozovánému programovému vybavení AVIS ME.
podlimitní Zadáno 20.03.2012
Servisní podpora a provozní správa komunikační infrastruktury a sítí LAN a WAN.
podlimitní Zadáno 19.03.2012 06.04.2012 12:00
Servisní podpora prováděná v oblasti serverů, operačních systémů a základních aplikací CS.
podlimitní Zadáno 16.03.2012 04.04.2012 12:00
Realizace sanačního zásahu v rámci opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží v areálu společnosti Harfa s.r.o.
nadlimitní Zadáno 15.03.2012 19.04.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016