Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P22V00000008
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-005747
Datum otevření: 04.02.2022
Datum zavedení: 05.04.2022 13:48
Datum ukončení: 05.04.2026 13:48

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborných kapacit z oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“), a to jednak pro interní potřeby Zadavatele a dále za účelem plnění závazků Zadavatele vůči zákazníkovi na základě jeho potřeb a zadání. Zákazníkem se rozumí subjekt v postavení objednatele vůči Zadavateli, jemuž Zadavatel dodává zboží a poskytuje služby, a to zejména v oblasti ICT. Zákazníkem Zadavatele jsou přitom především orgány státní správy, zejména Ministerstvo financí České republiky.
  Zadavatel se jakožto dodavatel ICT zboží a služeb pro zákazníky podílí na realizaci klíčových ICT projektů. V rámci plnění těchto projektů je pak potřeba zajistit odborníky v oblasti ICT a architektury, vývoje a realizace řešení, odborných konzultací apod.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 187 392 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
 • IČO: 03630919
 • Poštovní adresa:
  Na Vápence 915/14
  130 00 Praha 3 - Žižkov

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS