Profil zadavatele: Generální ředitelství cel

  • Název: Generální ředitelství cel
  • IČO: 71214011
  • Adresa:
    Budějovická 1387/7
    140 96 Praha 4 - Michle
  • Adresa profilu zadavatele: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_50.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 517259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.gemin.cz/profil/generalni-reditelstvi-cel

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodání plynového chromatografu GC včetně plameno-ionizačního detektoru a autosampleru
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodání plynového chromatografu s detektory FID a ECD, autosampleru a řídící a vyhodnocovací jednotky včetně obslužného SW
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a provádění inženýrské činnosti
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávání ovoce a zeleniny pro ŠS CS Skočice
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka a instalace automatického mikrodestilačního přístroje ISL PMD 110
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka aktuálních licencí antivirového a antispamového produktu TrustPort Net Gateway
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka aktuálních licencí antivirového produktu F-SECURE
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka bund pro příslušníky Celní správy ČR
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka čepic a klobouků pro příslušníky Celní správy
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka databáze SNIF-NMR
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka hmotnostního spektrometru s plynovým chromatografem
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka odznaků na čepici a čepicových knoflíků pro CS
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka olověných plomb o průměru 10 mm dle PN 681-114
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka podložek hodnostního označení pro příslušníky Celní správy ČR
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka služeb servisní a technické podpory k zajištění údržby a provozu aplikací eVěstník, eÚkolovník, Výkazy docházky
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 10 20  ››