Profil zadavatele: Generální ředitelství cel

  • Název: Generální ředitelství cel
  • IČO: 71214011
  • Adresa:
    Budějovická 1387/7
    140 96 Praha 4 - Michle
  • Adresa profilu zadavatele: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_50.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 517259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.gemin.cz/profil/generalni-reditelstvi-cel

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2015
Videoskop Mentor Visual IQ Touch
VZ malého rozsahu Zadáno 28.09.2015
Zajištění provozu záložního informačního centra GŘC
nadlimitní Zadáno 25.09.2015 07.10.2015 11:00
Technická podpora aplikace ASEO
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2015
Technická podpora systémů eWDIS a EOsMA
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2015
Dodání infračerveného spektrometru FT-IR
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2015
Dodávka skartovacích strojů
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2015
Nákup serverů a počítačových sestav
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2015
Nákup skenovacích zařízení, tiskáren a čteček čárových kódů - 1 část skenovací zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2015
Upgrade a rozšíření komponent Security Provider, Hermes a intranet portálu
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2015
Licence software pro správu virtualizované serverové infrastruktury
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2015
Rozvoj a technická podpora Internet/Intranet aplikací
nadlimitní Zadáno 10.08.2015 25.08.2015 10:00
Rozvoj a technická podpora systémů spotřebních daní
nadlimitní Zadáno 10.08.2015 20.08.2015 10:00
Technická podpora AVIS
nadlimitní Zadáno 10.08.2015 19.08.2015 10:00
Rozvoj a technická podpora systému rizikové analýzy a Mezinárodních sankcí
nadlimitní Zadáno 06.08.2015 24.08.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016