Profil zadavatele: Generální ředitelství cel

  • Název: Generální ředitelství cel
  • IČO: 71214011
  • Adresa:
    Budějovická 1387/7
    140 96 Praha 4 - Michle
  • Adresa profilu zadavatele: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_50.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 517259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.gemin.cz/profil/generalni-reditelstvi-cel

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Administrativní zajištění pokračování projektu "Zavedení e-Customs - elektronické a harmonizované celnictví v EU"
VZ malého rozsahu Zadáno
Analýza elektronické spisové služby Celní správy České republiky vedené v samostatných evidencích dokumentů
VZ malého rozsahu Zadáno
Areál CS Jíloviště – celková rekonstrukce – PD + IČ II etapa
VZ malého rozsahu Zadáno
Automatické podavače vzorků
VZ malého rozsahu Zadáno
Balistické přilby pro speciální útvar Celní správy ČR
VZ malého rozsahu Zadáno
CÚ Kolín - vjezd do areálu
VZ malého rozsahu Zadáno
CÚ Sladkovského 37, Olomouc – parkoviště – PD a IČ
VZ malého rozsahu Zadáno
Databáze Magnusweb Inhouse
VZ malého rozsahu Zadáno
Destilační automat PAC
VZ malého rozsahu Zadáno
DMA 5000M s autosamplerem
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodání energo - dispersního rtg. fluorescenčního spektrometru
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodání kapalinového chromatografu HPLC včetně autosampleru a DAD detektoru
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodání laboratorního analyzátoru pro stanovení teploty filtrovatelnosti
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodání laboratorního hustoměru s autosamplerem a alkolyserem
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodání lepicí pásky s potiskem
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››