Profil zadavatele: Generální ředitelství cel

  • Název: Generální ředitelství cel
  • IČO: 71214011
  • Adresa:
    Budějovická 1387/7
    140 96 Praha 4 - Michle
  • Adresa profilu zadavatele: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_50.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 517259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.gemin.cz/profil/generalni-reditelstvi-cel

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka střeliva 9 mm Luger pro Celní správu ČR 2014
podlimitní Zadáno 19.09.2014 16.10.2014 10:00
Nákup serverů pro celní správu v r. 2014
podlimitní Zadáno 18.09.2014 04.11.2014 10:00
Obuv pro příslušníky Celní správy
podlimitní Zadáno 17.09.2014 21.10.2014 10:00
Posílení technické konfigurace diskového pole
podlimitní Zadáno 08.09.2014 07.10.2014 10:00
Vývoj aplikace RDS
podlimitní Zadáno 25.08.2014
Dodání 2 ks FTIR spektrometrů
podlimitní Zadáno 22.08.2014 02.10.2014 10:00
Vývoj aplikací pro podporu celního řízení
podlimitní Zadáno 30.06.2014
Nákup SW
nadlimitní Zadáno 13.05.2014 08.07.2014 10:00
Nákup motorových dopravních prostředků – technologická vozidla pro mobilní dohled CS – rok 2014
nadlimitní Zadáno 29.04.2014 22.07.2014 10:00
Nákup MDP pro odbor 31 Pátrání
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2014
Smlouva o servisní podpoře softwarových produktů
nadlimitní Zadáno 23.12.2013 08.01.2014 00:00
Vývoj systému Single Window
nadlimitní Zadáno 23.12.2013 20.02.2014 10:00
Dodávka střeliva 9 mm Luger
podlimitní Zadáno 18.12.2013 12.02.2014 10:00
Nákup licencí sw VMware pro IC GŘC
podlimitní Zadáno 25.11.2013 12.12.2013 10:00
Překladatelské služby - Informace na elektronickém tržišti GEMIN
podlimitní Zadáno 18.11.2013 04.12.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016