Overview of contracting authorities profiles

Name CRN
Česká republika - Ministerstvo financí 00006947
Finanční analytický úřad 05575389
Generální finanční ředitelství 72080043
Generální ředitelství cel 71214011
Kancelář finančního arbitra 72546522
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 03630919
Státní tiskárna cenin, s.p. 00001279
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 69797111