Veřejná zakázka: „Sanace staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého provozu Chirana (Praha - Modřany) společnosti NEAL s.r.o.“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1684
Systémové číslo: P16V00000404
Evidenční číslo zadavatele: 22176/2016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 640702
Na základě předběžného oznámení:
Sanace staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého provozu Chirana (Praha - Modřany) společnosti NEAL s.r.o.
Počátek běhu lhůt: 28.07.2016
Nabídku podat do: 20.09.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Sanace staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého provozu Chirana (Praha - Modřany) společnosti NEAL s.r.o.“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace "Projekt sanace staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého provozu CHIRANA společnosti NEAL s.r.o." zpracované společností VODNÍ ZDROJE, a. s. v září 2013, a dle Rozhodnutí ČIŽP OI Praha vydaného pod č.j. 41/OOV/0601300.01/06/PHJ dne 16.1.2006.

Předmětem plnění je sanace stavebních konstrukcí kontaminovaných těžkými kovy a sanace podzemních vod v podzákladí a nejbližším okolí bývalých výrobních hal pomocí sanačních vrtů za použití klasických metod sanačního čerpání a ISCO metod a příslušný monitoring v souladu s předmětným rozhodnutím ČIŽP podle projektové dokumentace.
Cílem sanačního zásahu je odstranění kontaminace stavebních konstrukcí a podzemní vody chlorovanými uhlovodíky tak, aby byla věcně splněna opatření k nápravě daná výše uvedeným rozhodnutím ČIŽP, OI Praha.
Předmětem veřejné zakázky je provedení nápravných opatření v lokalitě za účelem:
- Eliminace stavebních kontrukcí a podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky a těžkými kovy,
- Vyhodnocení dosaženého stavu a efektu odstranění kontaminace formou postsanačního monitoringu,
a zahrnuje následující rozsah prací: odstranění staré ekologické zátěže v areálu bývalé Chirany
v Praze 12 – Modřanech a provedení souvisejících stavebních prací.
Součástí předmětu plnění je:
- úvodní monitoring vod, vzorkování stavebních materiálů a analýzy,
- demoliční práce, rekonstrukce a úpravy v interiéru galvanovny,
- doplňující stavební práce,
- vrtné práce,
- sanace podzemních vod klasickými metodami v ohnisku znečištění,
- sanace podzemních vod metodou ISCO v ohnisku znečištění,
- sanace kontaminované stavební části interiéru galvanovny,
- sanace podzemních vod metodou ISCO v prostoru mimo zastavěnou část,
- sanační monitoring podzemních vod a technologie,
- postsanační monitoring podzemních vod.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
 • IČO: 00006947
 • Poštovní adresa:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Název oddělení: MF - Odbor realizace ekologických závazků
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508241

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Letenská 15
118 10 Praha 1

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky