Veřejná zakázka: Poskytování auditních služeb ESI fondů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1701
Systémové číslo: P16V00000421
Evidenční číslo zadavatele: MF - 6021/2016/66
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 633892
Na základě předběžného oznámení:
Poskytování auditních služeb ESI fondů
Počátek běhu lhůt: 24.08.2016
Nabídku podat do: 17.10.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování auditních služeb ESI fondů
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování auditních služeb při zajišťování výkonů auditů systémů a auditů operací v kompetenci Auditního orgánu u operačních programů spolufinancovaných z prostředků EFRR, ESF, Fondu soudržnosti a ENRF (evropské strukturální a investiční fondy - fondy ESI)
- Podpora výkonu auditů v kompetenci Auditního orgánů v přírodě nedostatku personálních zdrojů Auditního orgánu pro dodržení časového harmonogramu plánů auditů a zpracování Výročních kontrolních zpráv.
- Hlavními výstupy v této oblasti budou podklady pro vypracování zpráv o provedených auditech, případně přímo zprávy o provedených auditech.
- Provádění auditů u projektů Auditního orgánu financovaných z Operačního programu Technická pomoc ve vzorku operací.
-Hlavními výstupy v této oblasti budou zprávy o provedených auditech.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 21 275 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
 • IČO: 00006947
 • Poštovní adresa:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Název oddělení: MF - Veřejné zakázky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508241

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky