Veřejná zakázka: „Náhradní výstavba inženýrských sítí a příjezdové komunikace v obci Stonava - náhrada za objekty likvidované v důsledku hornické činnosti"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1976
Systémové číslo: P17V00000136
Evidenční číslo zadavatele: MF-15312/2017/4501
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-014926
Datum zahájení: 06.06.2017
Nabídku podat do: 28.08.2017 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Náhradní výstavba inženýrských sítí a příjezdové komunikace v obci Stonava - náhrada za objekty likvidované v důsledku hornické činnosti"
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Výstavba inženýrských sítí Stonava - Nový Svět“, zpracované společností Hutní projekt Frýdek - Místek, a.s. v srpnu 2013 a „Odkanalizování části obce Stonava - lokalita č. 2“ zpracované firmou Ing. Pavel Tyma - Projekce, Ostrava Poruba, v březnu 2010, které jsou přílohou č. 3 ZD.

Účelem výstavby inženýrských sítí je zabezpečení provozu stávajících a budoucích rodinných domů. V rámci projektu je řešená nová účelová, veřejně přístupná komunikace zajišťující příjezd do budoucí lokality rodinných domů, obratiště a výhybky, které jsou její součástí, dále přístup pro pěší (chodník), zajišťující přístup do lokality, včetně trubního propustku DN 800, přeložka vodovodu, nová trasa vodovodu, nová trasa a přeložka plynovodu, řady dešťové
a splaškové kanalizace, veřejné osvětlení a nové rozvody NN.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
 • IČO: 00006947
 • Poštovní adresa:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Název oddělení: MF - Odbor realizace ekologických závazků
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508241

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky