Veřejná zakázka: „II. etapa sanačních prací ve společnosti Hanon Systems Autopal Services s.r.o. a Hanon System Autopal s.r.o. – lokality v Novém Jičíně“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2237
Systémové číslo VZ: P17V00000397
Evidenční číslo zadavatele: MF-23341/2017/4501
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-030113
Datum zahájení: 26.10.2017
Nabídku podat do: 05.01.2018 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „II. etapa sanačních prací ve společnosti Hanon Systems Autopal Services s.r.o. a Hanon System Autopal s.r.o. – lokality v Novém Jičíně“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „NOVÝ JIČÍN – VISTEON, Projekt sanace“ ze září 2014 a jejího „Dodatku č. 1 sanace II. etapa Nový Jičín – VISTEON“ z října 2014, zpracované společností G-Consult, spol. s r.o.
Předmětem plnění je odstranění závadného stavu spočívajícího v kontaminaci horninového prostřední a podzemní vody chlorovanými alifatickými uhlovodíky v důsledku existence staré ekologické zátěže na ohnisku 4 - ulice Palackého a ohniscích 1 a 3 závodu Hanon – Varroc tak, aby se zabránilo šíření kontaminace do povrchového toku.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
 • IČO: 00006947
 • Poštovní adresa:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Název oddělení: MF - Odbor realizace ekologických závazků
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508241

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky