Veřejná zakázka: Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti Kovoslužba hasicí přístroje, a. s. v Praze

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2435
Systémové číslo VZ: P18V00000018
Evidenční číslo zadavatele: MF-33216/2017/4501
Datum zahájení: 16.01.2018
Nabídku podat do: 06.02.2018 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti Kovoslužba hasicí přístroje, a. s. v Praze
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zakázka je zadávána v rámci procesu odstraňování starých ekologických zátěží na základě uzavřené ekologické smlouvy č. 0204/98.
Předmětem plnění je provedení sanačních prací v areálu společnosti Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. v Praze. Lokalita nabyvatele je kontaminovaná ropnými látkami, které mají původ v dřívější výrobě a skladování výrobků a odpadů kontaminovaných oleji při obrábění kovů. Kontaminace je vázána na nesaturovanou zónu a stavební konstrukce. Součástí realizace bude zejména:
- odtěžba kontaminovaných zemin,
- demolice kontaminovaných stavebních konstrukcí,
- odstranění kovových konstrukcí,
- monitoring kontaminace zemin, stavebních materiálů a podzemních vod.
Rozsah plnění je vymezen projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
 • IČO: 00006947
 • Poštovní adresa:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Název oddělení: MF - Odbor realizace ekologických závazků
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508241

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky