Public contract: Projekt podpory výstupní kontroly kvality

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 3438
System number: P20V00000187
Contracting authority registration number: STC/1703/ÚSF/2020
Date of commence: 16.12.2020
Tender submit to: 11.01.2021 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Projekt podpory výstupní kontroly kvality
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Dodavatel dodá zadavateli softwarový nástroj pro účely detekce anomálií v rámci výrobního procesu se zaměřením zejména na tyto případy:
a) defekty povrchu karet (např. černé tečky, bílé fleky, bílá vlákna) a
b) anomálie kontrastu (špatně nalaminovaná uhlíková vrstva)
(dále specifikováno v této výzvě a zaveden a používán pod pojmem „SW nástroj“ nebo také „SW řešení“).
Předmětem plnění této VZ je tak závazek dodavatele k poskytování těchto služeb:
a) Dodání technického zařízení pro provoz SW nástroje a implementace SW nástroje, přičemž technický popis zařízení a funkce SW nástroje jsou popsány v příloze č. 2 návrhu smlouvy, která je přílohou č.1 výzvy (dále jen souhrnně označováno jako „Implementace“);
b) Předání implementovaného SW nástroje do zkušebního provozu po provedení testování SW nástroje minimálně v rozsahu 200 ks dokladů;
c) Předání plně funkčního SW nástroje
(dále souhrnně označováno jako „Dílo“)
d) Servisní služby a podpora nástroje po předání plně funkčního SW nástroje (dále jen „Servisní služby“), poskytované výhradně na základě písemného požadavku zadavatele

Servisní služby jsou popsány v příloze č. 3 návrhu smlouvy, která je přílohou č.1 výzvy.
Bližší podrobnosti předmětu této VZ jsou uvedeny dále v této výzvě, zejména příloze č. 1 výzvy.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
 • CRN: 00001279
 • Postal address:
  Růžová 943/6, 110 00 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 510276

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance