Veřejná zakázka: Projekt podpory výstupní kontroly kvality

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3438
Systémové číslo: P20V00000187
Evidenční číslo zadavatele: STC/1703/ÚSF/2020
Datum zahájení: 16.12.2020
Nabídku podat do: 11.01.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekt podpory výstupní kontroly kvality
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Dodavatel dodá zadavateli softwarový nástroj pro účely detekce anomálií v rámci výrobního procesu se zaměřením zejména na tyto případy:
a) defekty povrchu karet (např. černé tečky, bílé fleky, bílá vlákna) a
b) anomálie kontrastu (špatně nalaminovaná uhlíková vrstva)
(dále specifikováno v této výzvě a zaveden a používán pod pojmem „SW nástroj“ nebo také „SW řešení“).
Předmětem plnění této VZ je tak závazek dodavatele k poskytování těchto služeb:
a) Dodání technického zařízení pro provoz SW nástroje a implementace SW nástroje, přičemž technický popis zařízení a funkce SW nástroje jsou popsány v příloze č. 2 návrhu smlouvy, která je přílohou č.1 výzvy (dále jen souhrnně označováno jako „Implementace“);
b) Předání implementovaného SW nástroje do zkušebního provozu po provedení testování SW nástroje minimálně v rozsahu 200 ks dokladů;
c) Předání plně funkčního SW nástroje
(dále souhrnně označováno jako „Dílo“)
d) Servisní služby a podpora nástroje po předání plně funkčního SW nástroje (dále jen „Servisní služby“), poskytované výhradně na základě písemného požadavku zadavatele

Servisní služby jsou popsány v příloze č. 3 návrhu smlouvy, která je přílohou č.1 výzvy.
Bližší podrobnosti předmětu této VZ jsou uvedeny dále v této výzvě, zejména příloze č. 1 výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
 • IČO: 00001279
 • Poštovní adresa:
  Růžová 943/6, 110 00 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 510276

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky