Public contract: Nákup prvků univerzálního kabelážního systému pro technologie ICT II

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 3482
System number: P20V00000232
Contracting authority registration number: VZ2020101
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2020-046585
Date of commence: 30.12.2020
Tender submit to: 10.03.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Nákup prvků univerzálního kabelážního systému pro technologie ICT II
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem tohoto zadávacího řízení uzavření rámcové dohody na dodání prvků univerzálního kabelážního systému pro technologie ICT, která bude uzavřena s jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu určitou 48 měsíců, na jejímž základě budou uzavírány dílčí smlouvy na dodávky. Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v přílohách této zadávací dokumentace, zejména v Příloze č. 1 - ZD Technická specifikace předmětu plnění, v Příloze č. 2 ZD - Tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení veřejné zakázky a v Příloze č. 3 ZD - Návrh Rámcové dohody.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 23 000 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
 • CRN: 03630919
 • Postal address:
  Na Vápence 915/14
  130 00 Praha 3 - Žižkov
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 520646

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance