Public contract: Nákup prvků univerzálního kabelážního systému pro technologie ICT II

Information on public contract

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 3482
System number: P20V00000232
Contracting authority registration number: VZ2020101
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2020-046585
Date of commence: 30.12.2020
Tender submit to: 10.03.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Nákup prvků univerzálního kabelážního systému pro technologie ICT II
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem tohoto zadávacího řízení uzavření rámcové dohody na dodání prvků univerzálního kabelážního systému pro technologie ICT, která bude uzavřena s jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu určitou 48 měsíců, na jejímž základě budou uzavírány dílčí smlouvy na dodávky. Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v přílohách této zadávací dokumentace, zejména v Příloze č. 1 - ZD Technická specifikace předmětu plnění, v Příloze č. 2 ZD - Tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení veřejné zakázky a v Příloze č. 3 ZD - Návrh Rámcové dohody.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 23 000 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
 • CRN: 03630919
 • Postal address:
  Na Vápence 915/14
  130 00 Praha 3 - Žižkov
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 520646

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses